ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGLE 270700Z 15008KT 9999 FEW015 BKN020 16/10 Q1022=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 270700Z 21014KT 180V240 4000 -RA BR BKN009 09/07 Q1010TEMPO 21018G28KT 4000 RADZ BKN007=