ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGTT 080530Z 02023G37KT 9999 FEW020 SCT025 10/02 Q1020 RMK BKN080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTT 080400Z 0806/0815 36020G35KT 9999 FEW018 SCT025 TEMPO 0806/0814 36035G45KT SCT012 BKN020=