ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGTT 201100Z 13004KT 9999 FEW030 SCT035 30/16 Q1012 RMK SCT080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTT 200700Z 2009/2018 VRB05KT 9999 FEW020 TEMPO 2009/2017 04010KT FEW020TCU SCT030 PROB30 TEMPO 2009/2016 5000 TSRA FEW018CB BKN020 BKN050=