ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGTT 181030Z 36014KT 9999 FEW018TCU SCT025 15/03 Q1020 RMK SCT080=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTT 181000Z 1812/1821 03012KT 9999 FEW018TCU BKN050 PROB30 TEMPO 1812/1815 4000 TSRA SCT012 FEW018CB BKN030=