ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LGTT 190800Z 00000KT 9999 SCT030 08/04 Q1021 RMK FEW180=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGTT 190700Z 1909/1918 VRB03KT 9999 FEW018 BKN030 BECMG 1909/1911 02013KT PROB30 TEMPO 1909/1915 5000 RA BKN020=