ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

TAF LGAL 210500Z 2106/2115 02015KT 9999 SCT025 SCT060 TEMPO 2106/2115 02015G25KT=

ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

LFPO 210700Z 22005KT CAVOK 02/01 Q1030 NOSIG=