Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7 Η 8 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ