ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Sunshine Duration and Evaporation Data

Larisa (Larisa) Longitude (Lon): 22.46 Latitude (Lat): 39.646 Altitude (Alt): 71m

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Mean Monthly Sunshine hours 112.2 119.2 163.9 211.9 256.7 318.9 332.8 309.6 243.6 165.9 112.0 98.8
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Monthly Average Evaporation 17.8 25.8 70.0 111.6 170.8 255.5 294.2 264.0 178.3 98.9 42.1 21.0