ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Sunshine Duration and Evaporation Data

Tympaki (Tympaki) Longitude (Lon): 24.762 Latitude (Lat): 35.067 Altitude (Alt): 6m

JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Mean Monthly Sunshine hours 146.7 160.2 205.3 243.2 299.9 356.0 382.0 359.1 292.1 238.5 169.5 136.0
JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC
Monthly Average Evaporation 82.6 83.9 119.1 147.4 210.1 270.5 358.8 333.5 228.1 163.5 102.4 87.3