ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGHI 131550Z 22005KT 9999 FEW015 FEW020TCU SCT025 13/11 Q1002=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LCLK 131600Z 24010KT 9999 FEW020 FEW025TCU 18/14 Q1009 NOSIG=