ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSY 291650Z 31004KT 9999 FEW018 17/14 Q1016 RMK FEW060 SCT180=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LKPR 291700Z 23010KT 9999 FEW036 07/04 Q1019 NOSIG=