ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKF 231550Z 08013G23KT 9999 -RA SCT012 BKN020 OVC070 08/04 Q1011=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 231600Z 06011KT CAVOK 15/02 Q1032 NOSIG=