ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGHI 060150Z VRB01KT 9999 SCT030 19/15 Q1010=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 060200Z AUTO 26008KT 230V290 9999 FEW014 BKN072 OVC08211/10 Q1002 NOSIG=