ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGTL 250650Z 00000KT CAVOK 24/16 Q1014=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250700Z 25014KT 9999 SCT017 BKN023 10/08 Q0999 TEMPO4000 SHRA SCT030CB=