ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 292230Z AUTO 30024KT //// -RA ////// 18/13 Q1015 RE// RMK 0.0MM=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 292230Z AUTO 03002KT CAVOK 15/06 Q1021 NOSIG=