ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 041000Z 28016KT 9999 FEW016 30/22 Q1006 RMK R13 28016G19KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGEL 040500Z 0406/0506 VRB03KT 9999 FEW025 TEMPO 0409/0417 17010KT=