ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKA 210400Z AUTO VRB03KT //// // ////// 04/02 Q1027 RE//=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 210430Z 15006KT CAVOK 14/12 Q1000 NOSIG=