ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKR 151420Z 10004KT CAVOK 12/02 Q1009 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 151430Z 04010KT 360V060 9999 BKN026 03/M03 Q1028 NOSIG=