ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMG 270700Z 01005KT 9999 FEW025 16/10 Q1021=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 270730Z 18005KT 0500 R02/0450D R25/0350N R07/0700DR24/1400U R06/0650N FG VV/// 07/07 Q1025 NOSIG=