ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMK 252350Z 36017KT 9999 FEW020 14/09 Q1020 RMK FEW080=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 260230Z 21005KT 7000 MIFG NSC 09/09 Q1022 NOSIG=