ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGMK 110520Z /////KT 9999 FEW008 23/17 Q1012 RMK R16 34018G28KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 110500Z 32004KT 270V350 9999 FEW040 12/09 Q1024 NOSIG=