ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGSM 250550Z 26004KT CAVOK 05/M00 Q1028=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 250600Z 06006KT 0450 R02/0500N R25/0325N R07/0550NR24/0550N R06/0550N FZFG VV/// M01/M01 Q1021 TEMPO 0200 FZFG=