ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 210250Z VRB01KT 9999 FEW030 11/04 Q1017 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

TAF LGEL 202300Z 2100/2124 30010KT 9999 FEW025=