ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGIO 192000Z 1921/2006 VRB03KT 9999 FEW010 BKN025 BKN080 TEMPO 1921/2006 5000 RA PROB40 TEMPO 2000/2006 3000 TSRA FEW010 FEW015CB OVC025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 192000Z VRB03KT CAVOK 05/01 Q1018 NOSIG=