ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGKV 081100Z 0812/0912 VRB03KT 9999 FEW025 SCT080 PROB40 TEMPO 0814/0818 7000 RA SCT025 BKN070 BECMG 0900/0902 5000 BR SCT008 SCT025 PROB40 0904/0908 0500 FG BKN002 BKN020 BECMG 0908/0910 FEW025=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 081300Z 27010KT 9999 BKN033 11/08 Q1008 NOSIG=