ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGAV 171700Z 1718/1818 01012KT 9999 FEW025 BECMG 1810/1812 VRB05KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 171900Z 26011KT 9999 FEW037 BKN056 BKN066 08/04 Q1022NOSIG=