ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

TAF LGTS 210500Z 2106/2206 VRB03KT 9999 FEW025 BECMG 2112/2114 17010KT PROB30 TEMPO 2112/2115 FEW020TCU SCT025 BECMG 2118/2120 VRB03KT=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 211100Z VRB04KT CAVOK 21/09 Q1020 NOSIG=