ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/07/2019 02:20 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
18/07/2019 01:50 22oC (71.6oF) 56%
NW (3200)
2b (5kt)
18/07/2019 01:20 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
18/07/2019 00:50 23oC (73.4oF) 52%
NW (3200)
2b (6kt)
18/07/2019 00:20 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
17/07/2019 23:50 23oC (73.4oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
17/07/2019 23:20 22oC (71.6oF) 59%
NW (3200)
2b (5kt)
17/07/2019 22:50 22oC (71.6oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
17/07/2019 22:20 23oC (73.4oF) 56% CALM
17/07/2019 21:50 23oC (73.4oF) 60% CALM
17/07/2019 21:20 23oC (73.4oF) 56% CALM
17/07/2019 20:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
17/07/2019 20:20 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
17/07/2019 19:50 24oC (75.2oF) 56%
NW (3200)
2b (5kt)
17/07/2019 19:20 24oC (75.2oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours