ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/10/2021 09:20 18oC (64.4oF) 48%
NNW (3300)
3b (10kt)
27/10/2021 08:50 17oC (62.6oF) 55%
NNW (3300)
3b (10kt)
27/10/2021 08:20 17oC (62.6oF) 55%
NNW (3300)
3b (10kt)
27/10/2021 07:50 18oC (64.4oF) 51%
NNW (3400)
3b (10kt)
27/10/2021 07:20 16oC (60.8oF) 58%
NNW (3300)
3b (10kt)
27/10/2021 06:50 16oC (60.8oF) 58%
NNW (3400)
3b (10kt)
27/10/2021 06:20 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3300)
3b (8kt)
27/10/2021 05:50 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3300)
2b (6kt)
27/10/2021 05:20 15oC (59.0oF) 62%
NNW (3300)
3b (8kt)
27/10/2021 04:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
27/10/2021 04:20 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3300)
2b (6kt)
27/10/2021 03:50 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
27/10/2021 03:20 14oC (57.2oF) 66%
NW (3200)
3b (7kt)
27/10/2021 02:50 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3300)
3b (8kt)
27/10/2021 02:20 14oC (57.2oF) 66%
NNW (3300)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours