ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2020 15:00 12oC (53.6oF) 61% CALM
23/02/2020 14:00 13oC (55.4oF) 50%
NNW (3300)
3b (10kt)
23/02/2020 13:00 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3300)
3b GUSTS 6b (10ktG22kt)
23/02/2020 12:00 12oC (53.6oF) 61%
NNW (3300)
3b GUSTS 6b (10ktG22kt)
23/02/2020 11:00 10oC (50.0oF) 76%
NNW (3300)
4b (14kt)
23/02/2020 09:00 9oC (48.2oF) 81%
WNW (3000)
3b (7kt)
23/02/2020 08:00 8oC (46.4oF) 87%
WNW (3000)
3b (7kt)
23/02/2020 07:00 8oC (46.4oF) 87%
WNW (3000)
3b (7kt)
22/02/2020 15:00 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3300)
1b GUSTS 4b (3ktG13kt)
22/02/2020 14:00 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3300)
4b GUSTS 6b (11ktG22kt)
22/02/2020 13:00 9oC (48.2oF) 81%
N (3600)
3b (7kt)
22/02/2020 12:00 8oC (46.4oF) 87%
NNE (0300)
3b (7kt)
22/02/2020 11:00 8oC (46.4oF) 87% CALM
22/02/2020 10:00 8oC (46.4oF) 87%
NNE (0300)
2b (6kt)
22/02/2020 09:00 8oC (46.4oF) 87%
NNE (0300)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours