ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 15:00 28oC (82.4oF) 44% CALM
19/09/2019 14:00 30oC (86.0oF) 34% CALM
19/09/2019 13:00 30oC (86.0oF) 32% CALM
19/09/2019 12:00 30oC (86.0oF) 32% CALM
19/09/2019 11:00 30oC (86.0oF) 32% CALM
19/09/2019 10:00 31oC (87.8oF) 30% CALM
19/09/2019 09:00 30oC (86.0oF) 34% CALM
19/09/2019 08:00 29oC (84.2oF) 36% CALM
19/09/2019 07:00 27oC (80.6oF) 44% CALM
19/09/2019 06:00 24oC (75.2oF) 56% CALM
18/09/2019 15:00 28oC (82.4oF) 44% CALM
18/09/2019 14:00 28oC (82.4oF) 44% CALM
18/09/2019 13:00 30oC (86.0oF) 34%
S (1800)
2b (6kt)
18/09/2019 12:00 31oC (87.8oF) 32%
S (1800)
2b (6kt)
18/09/2019 11:00 30oC (86.0oF) 34% CALM

Station Observations for the last 24 hours