ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2019 11:30 26oC (78.8oF) 50%
S (1900)
2b (5kt)
23/09/2019 11:00 26oC (78.8oF) 50%
S (1900)
2b (6kt)
23/09/2019 10:30 25oC (77.0oF) 49%
S (1800)
2b (4kt)
23/09/2019 10:00 25oC (77.0oF) 49%
SSE (1600)
2b (4kt)
23/09/2019 09:30 25oC (77.0oF) 49% CALM
23/09/2019 09:00 24oC (75.2oF) 52% CALM
23/09/2019 08:30 23oC (73.4oF) 52% CALM
23/09/2019 08:00 23oC (73.4oF) 52% CALM
23/09/2019 07:30 22oC (71.6oF) 59% CALM
23/09/2019 07:00 22oC (71.6oF) 59% CALM
23/09/2019 06:30 20oC (68.0oF) 59% CALM
23/09/2019 06:00 19oC (66.2oF) 59% CALM
23/09/2019 05:30 16oC (60.8oF) 71% CALM
23/09/2019 05:00 15oC (59.0oF) 76%
NNE (0200)
2b (4kt)
23/09/2019 04:30 14oC (57.2oF) 81% CALM

Station Observations for the last 24 hours