ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.107 Altitute (Alt): 237m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 11:00 17oC (62.6oF) 47%
N (3600)
2b (6kt)
08/12/2019 10:30 17oC (62.6oF) 47% CALM
08/12/2019 10:00 17oC (62.6oF) 51% CALM
08/12/2019 09:30 17oC (62.6oF) 55% CALM
08/12/2019 09:00 16oC (60.8oF) 54% CALM
08/12/2019 08:30 15oC (59.0oF) 62% CALM
08/12/2019 08:00 15oC (59.0oF) 67% CALM
08/12/2019 07:30 13oC (55.4oF) 76% CALM
08/12/2019 07:00 12oC (53.6oF) 81% CALM
08/12/2019 06:30 9oC (48.2oF) 100% CALM
08/12/2019 06:00 9oC (48.2oF) 93% CALM
08/12/2019 05:30 9oC (48.2oF) 93% CALM
08/12/2019 05:00 8oC (46.4oF) 100% CALM
08/12/2019 04:30 8oC (46.4oF) 100% CALM
08/12/2019 04:00 8oC (46.4oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours