ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Psitaleia (Psitaleia) Longitute (Lon): 23.595 Latitute (Lat): 37.943 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2018 13:30 13oC (55.4oF) 40%
WNW (3000)
5b (21kt)
28/02/2018 13:00 13oC (55.4oF) 40%
WNW (3000)
6b GUSTS 7b (22ktG33kt)
28/02/2018 12:30 13oC (55.4oF) 40%
WNW (2900)
5b GUSTS 7b (20ktG32kt)

Station Observations for the last 24 hours