ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 12:30 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
22/02/2020 12:00 9oC (48.2oF) 70%
NE (0500)
2b (4kt)
22/02/2020 11:30 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0200)
3b (7kt)
22/02/2020 11:00 10oC (50.0oF) 61%
N (3500)
2b (6kt)
22/02/2020 10:30 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (2kt)
22/02/2020 10:00 7oC (44.6oF) 81%
NNE (0300)
2b GUSTS 4b (6ktG16kt)
22/02/2020 09:30 8oC (46.4oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
22/02/2020 09:00 7oC (44.6oF) 81%
N (3600)
2b (4kt)
22/02/2020 08:30 6oC (42.8oF) 86%
N (3600)
2b (5kt)
22/02/2020 08:00 6oC (42.8oF) 86%
NE (0400)
2b (4kt)
22/02/2020 07:30 6oC (42.8oF) 86%
NE (0400)
1b (3kt)
22/02/2020 07:00 7oC (44.6oF) 75%
NNE (0300)
3b GUSTS 5b (7ktG20kt)
22/02/2020 06:30 8oC (46.4oF) 70%
NE (0400)
2b (4kt)
22/02/2020 06:00 7oC (44.6oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
22/02/2020 05:30 6oC (42.8oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours