ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 10:00 31oC (87.8oF) 34%
S (1800)
1b (3kt)
19/09/2019 09:30 30oC (86.0oF) 34% VARIABLE 1b (2kt)
19/09/2019 09:00 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0200)
2b (4kt)
19/09/2019 08:30 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0300)
2b (4kt)
19/09/2019 07:30 27oC (80.6oF) 44%
NE (0400)
2b (5kt)
19/09/2019 06:30 25oC (77.0oF) 53%
NNE (0300)
2b (4kt)
19/09/2019 06:00 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
19/09/2019 05:30 23oC (73.4oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
19/09/2019 05:00 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
19/09/2019 04:30 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
19/09/2019 04:00 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
19/09/2019 03:30 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
19/09/2019 03:00 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
19/09/2019 02:30 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
19/09/2019 02:00 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours