ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 13:30 7oC (44.6oF) 93%
N (3600)
3b GUSTS 5b (8ktG19kt)
22/02/2020 13:00 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
4b (14kt)
22/02/2020 12:30 7oC (44.6oF) 93%
NW (3100)
4b (13kt)
22/02/2020 12:00 6oC (42.8oF) 93%
NW (3100)
4b (12kt)
22/02/2020 11:30 5oC (41.0oF) 93%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG24kt)
22/02/2020 11:00 6oC (42.8oF) 93%
NW (3200)
4b (16kt)
22/02/2020 10:30 7oC (44.6oF) 93%
NW (3100)
4b (14kt)
22/02/2020 10:00 5oC (41.0oF) 93%
NW (3100)
3b (9kt)
22/02/2020 09:30 6oC (42.8oF) 86%
N (3500)
3b (8kt)
22/02/2020 09:00 5oC (41.0oF) 100%
NNW (3300)
3b (7kt)
22/02/2020 08:30 5oC (41.0oF) 93%
NW (3100)
3b (10kt)
22/02/2020 08:00 5oC (41.0oF) 93%
NW (3100)
3b (9kt)
22/02/2020 07:30 4oC (39.2oF) 100%
N (3500)
2b (6kt)
22/02/2020 07:00 5oC (41.0oF) 93%
N (0100)
3b (8kt)
22/02/2020 06:30 5oC (41.0oF) 100%
N (0100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours