ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 05:30 23oC (73.4oF) 37%
N (0100)
4b (16kt)
15/09/2019 05:00 23oC (73.4oF) 35%
N (3600)
4b GUSTS 7b (15ktG29kt)
15/09/2019 04:30 23oC (73.4oF) 37%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG25kt)
15/09/2019 04:00 23oC (73.4oF) 32%
N (3600)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
15/09/2019 03:30 23oC (73.4oF) 32%
N (3600)
4b (12kt)
15/09/2019 03:00 22oC (71.6oF) 34%
N (0100)
4b (11kt)
15/09/2019 02:30 22oC (71.6oF) 37%
N (0100)
4b GUSTS 6b (12ktG23kt)
15/09/2019 02:00 23oC (73.4oF) 35%
N (3600)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
15/09/2019 01:30 23oC (73.4oF) 32%
N (3600)
4b (11kt)
15/09/2019 01:00 23oC (73.4oF) 32%
N (3600)
4b (11kt)
15/09/2019 00:30 23oC (73.4oF) 32%
N (0100)
4b (15kt)
15/09/2019 00:00 23oC (73.4oF) 35%
N (0100)
4b (14kt)
14/09/2019 23:30 23oC (73.4oF) 35%
N (3600)
3b (9kt)
14/09/2019 23:00 23oC (73.4oF) 35%
N (3600)
3b (10kt)
14/09/2019 22:30 23oC (73.4oF) 37%
N (0100)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours