ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/12/2019 13:00 17oC (62.6oF) 58%
S (1700)
4b (11kt)
09/12/2019 12:30 17oC (62.6oF) 63%
S (1700)
3b (10kt)
09/12/2019 12:00 17oC (62.6oF) 58%
S (1700)
3b (8kt)
09/12/2019 11:30 17oC (62.6oF) 58%
SSE (1600)
2b (5kt)
09/12/2019 10:30 17oC (62.6oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 10:00 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
09/12/2019 09:30 17oC (62.6oF) 67%
ENE (0700)
1b (3kt)
09/12/2019 08:30 16oC (60.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 07:30 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
09/12/2019 07:00 15oC (59.0oF) 71%
NW (3200)
1b (3kt)
09/12/2019 06:30 14oC (57.2oF) 76%
NNW (3300)
2b (5kt)
09/12/2019 06:00 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)
09/12/2019 05:30 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
2b (5kt)
09/12/2019 05:00 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
2b (6kt)
09/12/2019 04:30 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours