ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Oaka (Oaka) Longitute (Lon): 23.784 Latitute (Lat): 38.038 Altitute (Alt): 186m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2020 13:00 17oC (62.6oF) 47%
SSW (2100)
2b (6kt)
26/02/2020 12:30 18oC (64.4oF) 44%
SW (2300)
2b (6kt)
26/02/2020 12:00 18oC (64.4oF) 44%
SW (2300)
3b (7kt)
26/02/2020 11:30 18oC (64.4oF) 48%
SW (2300)
2b (6kt)
26/02/2020 11:00 18oC (64.4oF) 48%
WSW (2400)
2b (6kt)
26/02/2020 10:30 18oC (64.4oF) 44%
SW (2300)
2b (5kt)
26/02/2020 10:00 17oC (62.6oF) 51%
SW (2300)
2b (6kt)
26/02/2020 09:30 17oC (62.6oF) 55%
SSW (2100)
2b (5kt)
26/02/2020 09:00 16oC (60.8oF) 58%
SW (2300)
2b (5kt)
26/02/2020 08:30 16oC (60.8oF) 58%
SW (2200)
2b (5kt)
26/02/2020 08:00 15oC (59.0oF) 62%
WSW (2400)
2b (4kt)
26/02/2020 06:30 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2020 06:00 12oC (53.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2020 05:30 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2020 05:00 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours