ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 13:30 8oC (46.4oF) 81%
NNW (3300)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
22/02/2020 13:00 10oC (50.0oF) 70%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/02/2020 12:30 9oC (48.2oF) 70%
NW (3200)
5b (17kt)
22/02/2020 12:00 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3300)
5b (21kt)
22/02/2020 11:30 8oC (46.4oF) 81%
NNW (3300)
6b (23kt)
22/02/2020 11:00 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (19ktG30kt)
22/02/2020 10:30 9oC (48.2oF) 75%
NNW (3300)
5b (19kt)
22/02/2020 10:00 8oC (46.4oF) 75%
NNW (3300)
5b (21kt)
22/02/2020 09:30 8oC (46.4oF) 75%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/02/2020 09:00 9oC (48.2oF) 70%
NNW (3300)
5b (18kt)
22/02/2020 08:30 8oC (46.4oF) 75%
NW (3200)
4b (16kt)
22/02/2020 08:00 7oC (44.6oF) 81%
NW (3100)
4b (12kt)
22/02/2020 07:30 7oC (44.6oF) 87%
NW (3200)
4b (16kt)
22/02/2020 07:00 8oC (46.4oF) 87%
N (3500)
5b (18kt)
22/02/2020 06:30 8oC (46.4oF) 81%
N (3500)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours