ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 05:30 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
8b (35kt)
15/09/2019 05:00 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
8b (35kt)
15/09/2019 04:30 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
8b (35kt)
15/09/2019 04:00 24oC (75.2oF) 46%
N (3500)
7b (31kt)
15/09/2019 03:30 24oC (75.2oF) 46%
NNW (3400)
7b (31kt)
15/09/2019 03:00 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
7b (30kt)
15/09/2019 02:30 24oC (75.2oF) 49%
N (3500)
7b (30kt)
15/09/2019 02:00 24oC (75.2oF) 46%
NNW (3400)
7b (29kt)
15/09/2019 01:30 24oC (75.2oF) 46%
N (3500)
6b (27kt)
15/09/2019 01:00 24oC (75.2oF) 46%
N (3500)
6b GUSTS 9b (25ktG42kt)
15/09/2019 00:30 25oC (77.0oF) 43%
N (3500)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
15/09/2019 00:00 25oC (77.0oF) 43%
N (3500)
6b GUSTS 8b (24ktG37kt)
14/09/2019 23:30 25oC (77.0oF) 43%
N (3500)
6b GUSTS 8b (26ktG38kt)
14/09/2019 23:00 25oC (77.0oF) 43%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG29kt)
14/09/2019 22:30 25oC (77.0oF) 46%
N (3500)
6b GUSTS 9b (26ktG42kt)

Station Observations for the last 24 hours