ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rafina (Rafina) Longitute (Lon): 24.008 Latitute (Lat): 38.027 Altitute (Alt): Nonem, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 17:30 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
4b (11kt)
03/12/2020 17:00 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
3b (7kt)
03/12/2020 16:30 14oC (57.2oF) 66%
WNW (3000)
3b (7kt)
03/12/2020 16:00 14oC (57.2oF) 66%
WNW (3000)
2b (6kt)
03/12/2020 15:30 14oC (57.2oF) 62% CALM
03/12/2020 15:00 14oC (57.2oF) 62% CALM
03/12/2020 14:30 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 14:00 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2020 13:30 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2020 13:00 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 12:30 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
1b (3kt)
03/12/2020 12:00 15oC (59.0oF) 62%
N (3600)
1b (3kt)
03/12/2020 11:30 15oC (59.0oF) 58%
N (3600)
1b (3kt)
03/12/2020 11:00 15oC (59.0oF) 58%
N (3500)
2b (4kt)
03/12/2020 10:30 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours