ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/06/2020 16:30 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
2b (6kt)
06/06/2020 16:00 16oC (60.8oF) 87%
WNW (2900)
3b (7kt)
06/06/2020 15:30 17oC (62.6oF) 82%
W (2800)
3b (7kt)
06/06/2020 15:00 19oC (66.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
06/06/2020 14:30 19oC (66.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
06/06/2020 14:00 19oC (66.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
06/06/2020 13:30 18oC (64.4oF) 93% CALM
06/06/2020 13:00 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
06/06/2020 12:30 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
06/06/2020 12:00 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
06/06/2020 11:30 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
06/06/2020 11:00 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
06/06/2020 10:30 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
06/06/2020 10:00 16oC (60.8oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
06/06/2020 09:30 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours