ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Edessa (Edessa) Longitute (Lon): 22.05 Latitute (Lat): 40.8 Altitute (Alt): 314m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2019 08:00 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2019 07:30 20oC (68.0oF) 77% CALM
24/09/2019 07:00 18oC (64.4oF) 100% CALM
24/09/2019 06:30 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2019 06:00 16oC (60.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2019 05:30 15oC (59.0oF) 100% CALM
24/09/2019 05:00 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2019 04:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2019 04:00 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2019 03:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2019 03:00 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
24/09/2019 02:30 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2019 02:00 14oC (57.2oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)
24/09/2019 01:30 15oC (59.0oF) 93% CALM
24/09/2019 01:00 15oC (59.0oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours