ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 07:50 21oC (69.8oF) 72%
WNW (2900)
2b (5kt)
20/05/2019 07:20 21oC (69.8oF) 77%
WNW (3000)
2b (6kt)
20/05/2019 06:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
20/05/2019 06:20 19oC (66.2oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
20/05/2019 05:50 18oC (64.4oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
20/05/2019 05:20 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2019 04:50 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2019 04:20 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
20/05/2019 03:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
20/05/2019 03:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
20/05/2019 02:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2019 02:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
20/05/2019 01:50 16oC (60.8oF) 87%
E (1000)
2b (5kt)
20/05/2019 01:20 17oC (62.6oF) 82%
ESE (1100)
2b (5kt)
20/05/2019 00:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours