ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.967 Latitute (Lat): 40.517 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 16:50 7oC (44.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 16:20 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 15:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 15:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 14:50 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 14:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 13:50 9oC (48.2oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 13:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 12:50 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 12:20 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 11:50 9oC (48.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 11:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
16/01/2018 10:50 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2018 10:20 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 09:50 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)