ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.967 Latitute (Lat): 40.517 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/03/2018 14:50 10oC (50.0oF) 66%
ESE (1100)
2b (6kt)
22/03/2018 14:20 10oC (50.0oF) 66%
SE (1300)
2b (4kt)
22/03/2018 13:50 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2018 13:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2018 12:50 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
22/03/2018 12:20 9oC (48.2oF) 81%
SSW (2100)
2b (5kt)
22/03/2018 11:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/03/2018 11:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2500)
2b (5kt)
22/03/2018 10:50 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2500)
2b (4kt)
22/03/2018 10:20 10oC (50.0oF) 76%
WSW (2400)
3b (8kt)
22/03/2018 09:50 11oC (51.8oF) 76%
S (1900)
3b (8kt)
22/03/2018 09:20 10oC (50.0oF) 81%
S (1800)
2b (4kt)
22/03/2018 08:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
22/03/2018 08:20 10oC (50.0oF) 81%
WNW (3000)
3b (8kt)
22/03/2018 07:50 9oC (48.2oF) 81%
NW (3100)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours