ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/10/2020 00:50 10oC (50.0oF) 76%
ENE (0600)
2b (4kt)
24/10/2020 00:20 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 23:50 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 23:20 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 22:50 11oC (51.8oF) 76%
E (0900)
3b (7kt)
23/10/2020 22:20 11oC (51.8oF) 71%
E (1000)
2b (6kt)
23/10/2020 21:50 12oC (53.6oF) 71%
ESE (1100)
2b (5kt)
23/10/2020 21:20 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 20:50 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 20:20 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
23/10/2020 19:50 13oC (55.4oF) 66%
E (0900)
2b (6kt)
23/10/2020 19:20 13oC (55.4oF) 66%
E (0900)
2b (6kt)
23/10/2020 18:50 14oC (57.2oF) 62%
E (1000)
2b (5kt)
23/10/2020 18:20 14oC (57.2oF) 66%
E (1000)
2b (5kt)
23/10/2020 17:50 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours