ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/01/2021 10:50 6oC (42.8oF) 60%
WNW (2900)
2b (4kt)
20/01/2021 10:20 6oC (42.8oF) 65%
W (2800)
2b (4kt)
20/01/2021 09:50 5oC (41.0oF) 70%
W (2800)
2b (5kt)
20/01/2021 09:20 5oC (41.0oF) 70%
W (2800)
1b (3kt)
20/01/2021 08:50 5oC (41.0oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
20/01/2021 08:20 4oC (39.2oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
20/01/2021 07:50 2oC (35.6oF) 64%
ESE (1200)
1b (3kt)
20/01/2021 07:20 1oC (33.8oF) 64%
ESE (1200)
1b (3kt)
20/01/2021 06:50 -1oC (30.2oF) 74%
ESE (1100)
2b (4kt)
20/01/2021 06:20 -2oC (28.4oF) 79%
ESE (1100)
2b (4kt)
20/01/2021 05:50 -3oC (26.6oF) 79%
ESE (1100)
2b (4kt)
20/01/2021 05:20 -3oC (26.6oF) 79%
ESE (1200)
2b (4kt)
20/01/2021 04:50 -3oC (26.6oF) 86%
ESE (1200)
1b (3kt)
20/01/2021 04:20 -3oC (26.6oF) 86%
ESE (1100)
2b (4kt)
20/01/2021 03:50 -3oC (26.6oF) 86%
ESE (1100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours