ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/03/2019 09:20 14oC (57.2oF) 76%
NW (3100)
2b (6kt)
20/03/2019 08:50 14oC (57.2oF) 76%
WNW (3000)
2b (5kt)
20/03/2019 08:20 13oC (55.4oF) 93%
ENE (0600)
2b (6kt)
20/03/2019 07:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 07:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 06:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 06:20 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 05:50 10oC (50.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 05:20 10oC (50.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 04:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 04:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
20/03/2019 03:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
20/03/2019 03:20 9oC (48.2oF) 93% CALM
20/03/2019 02:50 10oC (50.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)
20/03/2019 02:20 11oC (51.8oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours