ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/01/2019 05:20 -1oC (30.2oF) 68%
ESE (1200)
2b (6kt)
17/01/2019 04:50 -2oC (28.4oF) 74%
ESE (1100)
2b (5kt)
17/01/2019 04:20 -1oC (30.2oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
17/01/2019 03:50 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)
17/01/2019 03:20 -2oC (28.4oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)
17/01/2019 02:50 -1oC (30.2oF) 68%
ESE (1100)
2b (4kt)
17/01/2019 02:20 -1oC (30.2oF) 74% VARIABLE 1b (3kt)
17/01/2019 01:50 -1oC (30.2oF) 68%
ESE (1100)
2b (5kt)
17/01/2019 01:20 -1oC (30.2oF) 68%
E (1000)
2b (6kt)
17/01/2019 00:50 -1oC (30.2oF) 68%
E (0900)
2b (5kt)
17/01/2019 00:20 0oC (32.0oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2019 23:50 1oC (33.8oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2019 23:20 1oC (33.8oF) 64%
NW (3100)
2b (5kt)
16/01/2019 22:50 4oC (39.2oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
16/01/2019 22:20 4oC (39.2oF) 60%
WSW (2400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours