ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/04/2021 11:50 20oC (68.0oF) 55%
SSE (1600)
3b (9kt)
22/04/2021 11:20 19oC (66.2oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 10:50 18oC (64.4oF) 55%
W (2800)
2b (6kt)
22/04/2021 10:20 17oC (62.6oF) 58%
WNW (2900)
3b (7kt)
22/04/2021 09:50 17oC (62.6oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 09:20 15oC (59.0oF) 67%
WNW (3000)
2b (4kt)
22/04/2021 08:50 15oC (59.0oF) 67%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/04/2021 08:20 14oC (57.2oF) 71%
WNW (2900)
2b (4kt)
22/04/2021 07:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
2b (4kt)
22/04/2021 07:20 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 06:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
22/04/2021 05:50 12oC (53.6oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
22/04/2021 05:20 10oC (50.0oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
22/04/2021 04:50 8oC (46.4oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours