ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Drama (Drama) Longitute (Lon): 24.231 Latitute (Lat): 41.091 Altitute (Alt): 104m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/09/2019 09:30 29oC (84.2oF) 26%
WNW (3000)
2b (5kt)
15/09/2019 09:00 29oC (84.2oF) 26%
WNW (2900)
2b (4kt)
15/09/2019 08:30 28oC (82.4oF) 27%
WNW (3000)
2b (4kt)
15/09/2019 08:00 27oC (80.6oF) 29%
NNE (0200)
2b (4kt)
15/09/2019 07:30 27oC (80.6oF) 29% VARIABLE 1b (3kt)
15/09/2019 07:00 26oC (78.8oF) 31%
NE (0400)
2b (6kt)
15/09/2019 06:30 25oC (77.0oF) 31%
NE (0500)
3b (7kt)
15/09/2019 06:00 23oC (73.4oF) 37%
ENE (0700)
2b (4kt)
15/09/2019 05:30 18oC (64.4oF) 51% VARIABLE 1b (3kt)
15/09/2019 05:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
15/09/2019 04:30 15oC (59.0oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)
15/09/2019 04:00 23oC (73.4oF) 35%
ENE (0700)
3b (8kt)
15/09/2019 03:30 23oC (73.4oF) 32%
NE (0500)
3b (7kt)
15/09/2019 03:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
15/09/2019 02:30 19oC (66.2oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours