ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argostoli (Argostoli) Longitute (Lon): 20.505 Latitute (Lat): 38.12 Altitute (Alt): 25m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/08/2020 13:50 32oC (89.6oF) 65%
NW (3200)
4b (13kt)
13/08/2020 12:50 32oC (89.6oF) 65%
W (2700)
3b (8kt)
13/08/2020 11:50 31oC (87.8oF) 69% CALM
13/08/2020 10:50 30oC (86.0oF) 78%
S (1800)
2b (5kt)
13/08/2020 08:50 28oC (82.4oF) 83%
S (1900)
2b (4kt)
13/08/2020 07:50 29oC (84.2oF) 69%
S (1800)
2b (4kt)
13/08/2020 06:50 29oC (84.2oF) 78% CALM
13/08/2020 05:50 28oC (82.4oF) 78% CALM
13/08/2020 04:50 26oC (78.8oF) 88% CALM
13/08/2020 03:50 26oC (78.8oF) 94% CALM
13/08/2020 02:50 25oC (77.0oF) 100% CALM
12/08/2020 19:50 26oC (78.8oF) 83%
NW (3200)
3b (9kt)
12/08/2020 18:50 27oC (80.6oF) 83%
NW (3200)
4b (11kt)
12/08/2020 17:50 27oC (80.6oF) 83%
NNW (3300)
4b (12kt)
12/08/2020 16:50 29oC (84.2oF) 73%
NW (3200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours