ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argostoli (Argostoli) Longitute (Lon): 20.5 Latitute (Lat): 38.13 Altitute (Alt): 11m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/04/2021 12:50 18oC (64.4oF) 77%
SSW (2100)
2b (4kt)
13/04/2021 11:50 18oC (64.4oF) 72%
SSE (1500)
4b (12kt)
13/04/2021 10:50 18oC (64.4oF) 72%
SE (1400)
4b (14kt)
13/04/2021 09:50 16oC (60.8oF) 76%
SE (1300)
3b (8kt)
13/04/2021 08:50 18oC (64.4oF) 51% CALM
13/04/2021 07:50 17oC (62.6oF) 63%
NNW (3300)
2b (4kt)
13/04/2021 06:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
13/04/2021 05:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
12/04/2021 16:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
12/04/2021 14:50 17oC (62.6oF) 72%
SSW (2000)
2b (4kt)
12/04/2021 13:50 17oC (62.6oF) 77%
SSW (2100)
2b (5kt)
12/04/2021 12:50 17oC (62.6oF) 77%
S (1800)
2b (5kt)
12/04/2021 11:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1800)
2b (5kt)
12/04/2021 10:50 17oC (62.6oF) 72%
S (1800)
2b (6kt)
12/04/2021 09:50 17oC (62.6oF) 77%
S (1700)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours