ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argostoli (Argostoli) Longitute (Lon): 20.505 Latitute (Lat): 38.12 Altitute (Alt): 25m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/04/2020 10:50 16oC (60.8oF) 47%
NNE (0200)
4b (15kt)
06/04/2020 09:50 16oC (60.8oF) 44%
NE (0400)
4b (14kt)
06/04/2020 08:50 16oC (60.8oF) 41%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
06/04/2020 07:50 15oC (59.0oF) 44%
NE (0400)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
06/04/2020 06:50 14oC (57.2oF) 40%
ENE (0700)
4b GUSTS 6b (14ktG26kt)
06/04/2020 05:50 14oC (57.2oF) 40%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
05/04/2020 14:50 15oC (59.0oF) 71%
N (3600)
3b (8kt)
05/04/2020 13:50 16oC (60.8oF) 71%
NW (3100)
2b (5kt)
05/04/2020 12:50 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
2b (5kt)
05/04/2020 11:50 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
3b (8kt)
05/04/2020 10:50 15oC (59.0oF) 71%
NNW (3300)
3b (7kt)
05/04/2020 09:50 15oC (59.0oF) 71%
NW (3100)
3b (7kt)
05/04/2020 08:50 14oC (57.2oF) 76%
N (3500)
3b (7kt)
05/04/2020 07:50 13oC (55.4oF) 71%
N (0100)
3b (7kt)
05/04/2020 06:50 14oC (57.2oF) 62%
N (3600)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours