ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kerkyra (Kerkyra) Longitute (Lon): 19.914 Latitute (Lat): 39.608 Altitute (Alt): 1m, Area:Ionian Islands

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/08/2020 12:50 33oC (91.4oF) 45% /// ///
11/08/2020 12:20 33oC (91.4oF) 45% /// ///
11/08/2020 11:50 33oC (91.4oF) 45% /// ///
11/08/2020 11:20 32oC (89.6oF) 48% /// ///
11/08/2020 10:50 32oC (89.6oF) 48% /// ///
11/08/2020 10:20 32oC (89.6oF) 48% /// ///
11/08/2020 09:50 31oC (87.8oF) 51% /// ///
11/08/2020 09:20 30oC (86.0oF) 57% /// ///
11/08/2020 08:50 30oC (86.0oF) 57% /// ///
11/08/2020 08:20 29oC (84.2oF) 57% /// ///
11/08/2020 07:50 28oC (82.4oF) 61% /// ///
11/08/2020 07:20 28oC (82.4oF) 61% /// ///
11/08/2020 06:50 26oC (78.8oF) 69% /// ///
11/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 69% /// ///
11/08/2020 05:50 24oC (75.2oF) 77% /// ///

Station Observations for the last 24 hours