ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Limnos (Limnos) Longitute (Lon): 25.24 Latitute (Lat): 39.92 Altitute (Alt): 2m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
30/09/2020 18:50 15oC (59.0oF) 76% CALM
30/09/2020 18:20 17oC (62.6oF) 63% CALM
30/09/2020 17:50 17oC (62.6oF) 63% CALM
30/09/2020 16:50 19oC (66.2oF) 59%
S (1700)
1b (3kt)
30/09/2020 16:20 21oC (69.8oF) 48%
SSW (2000)
1b (3kt)
30/09/2020 15:50 21oC (69.8oF) 48% CALM
30/09/2020 15:20 22oC (71.6oF) 40% CALM
30/09/2020 14:50 22oC (71.6oF) 40%
W (2800)
1b (3kt)
30/09/2020 14:20 22oC (71.6oF) 37%
NW (3100)
1b (3kt)
30/09/2020 13:50 22oC (71.6oF) 37%
NNW (3300)
2b (6kt)
30/09/2020 13:20 24oC (75.2oF) 28%
NNW (3300)
3b (7kt)
30/09/2020 12:50 24oC (75.2oF) 28%
NNW (3400)
3b (8kt)
30/09/2020 12:20 22oC (71.6oF) 49%
NNW (3400)
3b (9kt)
30/09/2020 11:50 22oC (71.6oF) 49%
NE (0400)
2b (4kt)
30/09/2020 11:20 22oC (71.6oF) 45%
SSE (1500)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours