ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lemnos (Lemnos) Longitute (Lon): 25.233 Latitute (Lat): 39.922 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/07/2020 18:50 26oC (78.8oF) 73%
N (3600)
2b (4kt)
02/07/2020 17:50 27oC (80.6oF) 73%
N (3600)
2b (5kt)
02/07/2020 17:20 28oC (82.4oF) 61%
N (3500)
2b (6kt)
02/07/2020 16:50 29oC (84.2oF) 61%
N (3600)
2b (6kt)
02/07/2020 16:20 30oC (86.0oF) 57%
N (3500)
3b (7kt)
02/07/2020 15:50 30oC (86.0oF) 57%
N (0100)
3b (8kt)
02/07/2020 15:20 31oC (87.8oF) 58%
NNE (0200)
3b (10kt)
02/07/2020 14:50 31oC (87.8oF) 58%
NNE (0300)
4b (11kt)
02/07/2020 14:20 30oC (86.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (11kt)
02/07/2020 13:50 30oC (86.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (13kt)
02/07/2020 13:20 30oC (86.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (12kt)
02/07/2020 12:50 30oC (86.0oF) 61%
NNE (0300)
4b (13kt)
02/07/2020 12:20 29oC (84.2oF) 65%
NE (0400)
4b (14kt)
02/07/2020 11:50 29oC (84.2oF) 65%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
02/07/2020 11:20 29oC (84.2oF) 61%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)

Station Observations for the last 24 hours