ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lemnos (Lemnos) Longitute (Lon): 25.233 Latitute (Lat): 39.922 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/11/2019 16:20 18oC (64.4oF) 87%
NNW (3300)
1b (3kt)
12/11/2019 15:50 18oC (64.4oF) 87%
NNW (3300)
1b (3kt)
12/11/2019 15:20 20oC (68.0oF) 88% CALM
12/11/2019 14:50 20oC (68.0oF) 82%
N (3600)
1b (3kt)
12/11/2019 14:20 22oC (71.6oF) 59%
N (0100)
1b (3kt)
12/11/2019 13:50 22oC (71.6oF) 59%
NNE (0200)
1b (3kt)
12/11/2019 13:20 23oC (73.4oF) 46%
E (0900)
2b (5kt)
12/11/2019 12:50 23oC (73.4oF) 49%
E (0900)
2b (4kt)
12/11/2019 12:20 23oC (73.4oF) 49%
E (0800)
2b (5kt)
12/11/2019 11:50 23oC (73.4oF) 46%
E (0900)
3b (7kt)
12/11/2019 11:20 23oC (73.4oF) 43%
E (0900)
2b (6kt)
12/11/2019 10:50 23oC (73.4oF) 46%
E (0900)
1b (3kt)
12/11/2019 10:20 22oC (71.6oF) 59%
ENE (0700)
1b (3kt)
12/11/2019 09:50 22oC (71.6oF) 59%
ENE (0700)
1b (3kt)
12/11/2019 09:20 22oC (71.6oF) 59% CALM

Station Observations for the last 24 hours