ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lemnos (Lemnos) Longitute (Lon): 25.233 Latitute (Lat): 39.922 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/01/2020 17:50 5oC (41.0oF) 86% CALM
22/01/2020 17:20 6oC (42.8oF) 75% CALM
22/01/2020 16:50 6oC (42.8oF) 75% CALM
22/01/2020 16:20 7oC (44.6oF) 75% CALM
22/01/2020 15:50 8oC (46.4oF) 75% CALM
22/01/2020 15:20 9oC (48.2oF) 65% CALM
22/01/2020 14:50 9oC (48.2oF) 65% CALM
22/01/2020 14:20 10oC (50.0oF) 57% CALM
22/01/2020 13:50 10oC (50.0oF) 57% CALM
22/01/2020 13:20 10oC (50.0oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 12:50 10oC (50.0oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
22/01/2020 12:20 10oC (50.0oF) 57% CALM
22/01/2020 11:50 10oC (50.0oF) 57% CALM
22/01/2020 11:20 10oC (50.0oF) 57% CALM
22/01/2020 10:50 10oC (50.0oF) 57% CALM

Station Observations for the last 24 hours