ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Samos (Samos) Longitute (Lon): 26.916 Latitute (Lat): 37.691 Altitute (Alt): 6m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/09/2019 04:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
19/09/2019 03:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
19/09/2019 03:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
19/09/2019 02:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
19/09/2019 02:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
18/09/2019 19:20 21oC (69.8oF) 82% CALM
18/09/2019 18:50 22oC (71.6oF) 77% CALM
18/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 77% CALM
18/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
18/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 77% CALM
18/09/2019 16:50 25oC (77.0oF) 73% CALM
18/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 73% CALM
18/09/2019 15:50 26oC (78.8oF) 69%
S (1800)
3b (8kt)
18/09/2019 15:20 27oC (80.6oF) 69%
SSE (1600)
3b (8kt)
18/09/2019 14:50 28oC (82.4oF) 65%
S (1800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours