ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Methoni (Methoni) Longitute (Lon): 21.7 Latitute (Lat): 36.833 Altitute (Alt): 52m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2020 07:00 21oC (69.8oF) 24%
WSW (2500)
2b (4kt)
26/05/2020 06:30 20oC (68.0oF) 25%
WNW (2900)
2b (4kt)
26/05/2020 06:00 19oC (66.2oF) 27% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 05:30 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 05:00 19oC (66.2oF) 27% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 04:30 18oC (64.4oF) 29% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 04:00 17oC (62.6oF) 31% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 03:30 17oC (62.6oF) 31%
NNW (3400)
2b (5kt)
26/05/2020 03:00 17oC (62.6oF) 31%
NNE (0200)
2b (6kt)
26/05/2020 02:30 18oC (64.4oF) 29%
NW (3200)
3b (7kt)
26/05/2020 02:00 18oC (64.4oF) 29%
NNW (3400)
2b (6kt)
26/05/2020 01:30 18oC (64.4oF) 29%
NW (3200)
3b (8kt)
26/05/2020 01:00 18oC (64.4oF) 29%
NW (3200)
3b (7kt)
26/05/2020 00:30 19oC (66.2oF) 27%
NNW (3300)
3b (9kt)
26/05/2020 00:00 18oC (64.4oF) 29%
WNW (3000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours