ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Pyrgela Argos (Pyrgela Argos) Longitute (Lon): 22.766 Latitute (Lat): 37.633 Altitute (Alt): 11m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 20:00 22oC (71.6oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
12/07/2020 19:30 22oC (71.6oF) 88% CALM
12/07/2020 19:00 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
12/07/2020 18:30 25oC (77.0oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)
12/07/2020 18:00 26oC (78.8oF) 69% VARIABLE 1b (3kt)
12/07/2020 17:30 27oC (80.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
12/07/2020 17:00 29oC (84.2oF) 54%
E (0900)
2b (6kt)
12/07/2020 16:30 30oC (86.0oF) 47%
E (0900)
2b (6kt)
12/07/2020 16:00 30oC (86.0oF) 47%
E (0900)
3b (8kt)
12/07/2020 15:30 33oC (91.4oF) 37%
E (0800)
3b (7kt)
12/07/2020 15:00 36oC (96.8oF) 22%
NNE (0200)
2b (6kt)
12/07/2020 14:30 36oC (96.8oF) 24%
NNE (0200)
3b (7kt)
12/07/2020 14:00 36oC (96.8oF) 24%
N (3600)
3b (8kt)
12/07/2020 13:30 36oC (96.8oF) 26%
NNE (0200)
3b (8kt)
12/07/2020 13:00 36oC (96.8oF) 26%
N (3500)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours