ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Argos (Pyrgela) (Argos (Pyrgela)) Longitute (Lon): 22.76 Latitute (Lat): 37.63 Altitute (Alt): 12m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
17/10/2021 10:30 23oC (73.4oF) 49% VARIABLE 1b (3kt)
17/10/2021 10:00 22oC (71.6oF) 56%
NW (3200)
2b (4kt)
17/10/2021 09:30 22oC (71.6oF) 56% VARIABLE 1b (3kt)
17/10/2021 09:00 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
2b (4kt)
17/10/2021 08:30 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
17/10/2021 08:00 21oC (69.8oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 07:30 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2021 07:00 18oC (64.4oF) 82% CALM
17/10/2021 06:30 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2021 06:00 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 05:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
17/10/2021 05:00 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 04:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
17/10/2021 04:00 15oC (59.0oF) 93% CALM
17/10/2021 03:30 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours