ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Pyrgela Argos (Pyrgela Argos) Longitute (Lon): 22.766 Latitute (Lat): 37.633 Altitute (Alt): 11m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/07/2019 09:00 34oC (93.2oF) 29%
N (3600)
2b (5kt)
24/07/2019 08:30 34oC (93.2oF) 29%
N (0100)
2b (6kt)
24/07/2019 08:00 33oC (91.4oF) 31%
NNW (3300)
2b (4kt)
24/07/2019 07:30 31oC (87.8oF) 39% VARIABLE 1b (3kt)
24/07/2019 07:00 31oC (87.8oF) 39% VARIABLE 1b (2kt)
24/07/2019 06:30 30oC (86.0oF) 47% VARIABLE 1b (2kt)
24/07/2019 06:00 29oC (84.2oF) 50% VARIABLE 1b (1kt)
24/07/2019 05:30 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (1kt)
24/07/2019 05:00 23oC (73.4oF) 73% VARIABLE 1b (1kt)
24/07/2019 04:30 22oC (71.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
24/07/2019 04:00 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
24/07/2019 03:30 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
24/07/2019 03:00 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
24/07/2019 02:30 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
24/07/2019 02:00 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours