ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Pyrgela Argos (Pyrgela Argos) Longitute (Lon): 22.766 Latitute (Lat): 37.633 Altitute (Alt): 11m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2020 14:00 22oC (71.6oF) 34%
SSW (2000)
4b GUSTS 6b (12ktG22kt)
26/02/2020 13:30 22oC (71.6oF) 34%
S (1900)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
26/02/2020 13:00 22oC (71.6oF) 34%
S (1800)
4b (11kt)
26/02/2020 12:30 23oC (73.4oF) 28%
S (1900)
4b (13kt)
26/02/2020 12:00 22oC (71.6oF) 30%
SSW (2000)
4b (11kt)
26/02/2020 11:30 24oC (75.2oF) 30%
E (0900)
3b (9kt)
26/02/2020 11:00 22oC (71.6oF) 34%
E (0900)
2b (4kt)
26/02/2020 10:30 22oC (71.6oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2020 10:00 21oC (69.8oF) 34% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2020 09:30 20oC (68.0oF) 36%
E (1000)
2b (4kt)
26/02/2020 09:00 19oC (66.2oF) 45% VARIABLE 1b (3kt)
26/02/2020 08:30 18oC (64.4oF) 48% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2020 08:00 16oC (60.8oF) 58% VARIABLE 1b (1kt)
26/02/2020 07:30 14oC (57.2oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2020 07:00 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours