ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Pyrgela Argos (Pyrgela Argos) Longitute (Lon): 22.766 Latitute (Lat): 37.633 Altitute (Alt): 11m, Area:Peloponnese

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2019 00:30 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2019 00:00 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 23:30 7oC (44.6oF) 60%
NNW (3300)
2b (4kt)
07/12/2019 23:00 6oC (42.8oF) 65%
N (0100)
2b (4kt)
07/12/2019 22:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 22:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 21:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 21:00 7oC (44.6oF) 60%
N (3600)
2b (4kt)
07/12/2019 20:30 8oC (46.4oF) 56% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 20:00 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 19:30 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 19:00 10oC (50.0oF) 49%
NNW (3400)
2b (4kt)
07/12/2019 18:30 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 18:00 9oC (48.2oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 17:30 9oC (48.2oF) 53%
NNE (0200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours