ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2019 09:00 23oC (73.4oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
23/09/2019 08:00 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2019 07:00 21oC (69.8oF) 63% VARIABLE 1b (2kt)
23/09/2019 06:00 20oC (68.0oF) 67% CALM
23/09/2019 05:00 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
22/09/2019 16:00 21oC (69.8oF) 52%
N (0100)
4b (15kt)
22/09/2019 15:00 22oC (71.6oF) 49%
NNE (0200)
5b (17kt)
22/09/2019 14:00 22oC (71.6oF) 52%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 13:00 23oC (73.4oF) 46%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 12:30 23oC (73.4oF) 49%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 09:00 23oC (73.4oF) 46%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 08:00 22oC (71.6oF) 45%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 07:00 21oC (69.8oF) 52%
N (0100)
5b (20kt)
22/09/2019 06:00 21oC (69.8oF) 55%
N (0100)
6b (22kt)
22/09/2019 05:30 20oC (68.0oF) 59%
N (0100)
6b (22kt)

Station Observations for the last 24 hours