ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Milos Airport (Milos Airport) Longitute (Lon): 24.47 Latitute (Lat): 36.698 Altitute (Alt): 4m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/02/2020 13:00 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
23/02/2020 12:00 11oC (51.8oF) 53%
N (0100)
5b (19kt)
23/02/2020 11:00 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b (21kt)
23/02/2020 10:00 11oC (51.8oF) 53%
N (0100)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)
23/02/2020 09:00 11oC (51.8oF) 53%
N (0100)
5b (19kt)
23/02/2020 08:00 10oC (50.0oF) 57%
N (0100)
5b (18kt)
22/02/2020 12:00 11oC (51.8oF) 49%
N (0100)
5b (17kt)
22/02/2020 11:00 11oC (51.8oF) 49%
N (3600)
5b (17kt)
22/02/2020 09:00 11oC (51.8oF) 53%
N (3500)
4b (16kt)
22/02/2020 08:00 11oC (51.8oF) 49%
N (3600)
4b (15kt)

Station Observations for the last 24 hours