ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/09/2019 20:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
4b (14kt)
22/09/2019 19:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
5b (18kt)
22/09/2019 19:20 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
5b (18kt)
22/09/2019 18:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
5b (17kt)
22/09/2019 18:20 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
4b (16kt)
22/09/2019 17:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
5b (19kt)
22/09/2019 17:20 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
5b (20kt)
22/09/2019 16:50 18oC (64.4oF) 51%
N (3500)
6b (22kt)
22/09/2019 16:20 19oC (66.2oF) 55%
N (3600)
6b (24kt)
22/09/2019 15:50 21oC (69.8oF) 55%
N (3500)
6b (22kt)
22/09/2019 15:20 21oC (69.8oF) 48%
N (3500)
6b (26kt)
22/09/2019 14:50 21oC (69.8oF) 48%
N (3500)
6b (26kt)
22/09/2019 14:20 22oC (71.6oF) 49%
N (3500)
6b (22kt)
22/09/2019 13:50 22oC (71.6oF) 49%
N (3500)
5b (21kt)
22/09/2019 13:20 22oC (71.6oF) 49%
N (3500)
6b (23kt)

Station Observations for the last 24 hours