ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/02/2020 16:50 11oC (51.8oF) 53%
N (0100)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
22/02/2020 15:50 11oC (51.8oF) 53%
N (3600)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
22/02/2020 15:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
22/02/2020 14:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
5b (17kt)
22/02/2020 14:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
4b (15kt)
22/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
4b (16kt)
22/02/2020 13:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
5b (18kt)
22/02/2020 12:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
5b (18kt)
22/02/2020 12:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
5b (18kt)
22/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
5b (19kt)
22/02/2020 11:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
5b (17kt)
22/02/2020 10:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
4b (16kt)
22/02/2020 10:20 13oC (55.4oF) 54%
N (3600)
5b (17kt)
22/02/2020 09:50 13oC (55.4oF) 54%
N (3500)
4b (16kt)
22/02/2020 09:20 12oC (53.6oF) 53%
N (3500)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours