ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/01/2018 16:20 13oC (55.4oF) 76%
S (1700)
2b (4kt)
16/01/2018 15:50 13oC (55.4oF) 76%
SSE (1600)
2b (4kt)
16/01/2018 15:20 13oC (55.4oF) 87%
SSE (1500)
2b (4kt)
16/01/2018 14:50 14oC (57.2oF) 87%
SE (1300)
1b (2kt)
16/01/2018 14:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 13:50 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 13:20 13oC (55.4oF) 81%
SE (1300)
2b (4kt)
16/01/2018 12:50 13oC (55.4oF) 87%
SSE (1500)
2b (4kt)
16/01/2018 12:20 13oC (55.4oF) 93%
SE (1300)
1b (2kt)
16/01/2018 11:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
16/01/2018 11:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
16/01/2018 10:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
16/01/2018 10:20 14oC (57.2oF) 76%
SW (2300)
2b (5kt)
16/01/2018 09:50 14oC (57.2oF) 71%
WSW (2400)
1b (3kt)
16/01/2018 09:20 14oC (57.2oF) 71%
SW (2300)
2b (4kt)