ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/11/2018 02:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 2b (6kt)
19/11/2018 01:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
19/11/2018 01:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
19/11/2018 00:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
19/11/2018 00:20 18oC (64.4oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
19/11/2018 00:11 18oC (64.4oF) 93%
ESE (1100)
2b (5kt)
18/11/2018 23:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 2b (5kt)
18/11/2018 23:40 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 2b (4kt)
18/11/2018 23:20 18oC (64.4oF) 87%
E (1000)
3b (8kt)
18/11/2018 23:10 /// ///
SE (1300)
2b (6kt)
18/11/2018 22:50 0oC (32.0oF) ///
E (0900)
3b (7kt)
18/11/2018 22:43 /// ///
E (0900)
2b GUSTS 4b (5ktG15kt)
18/11/2018 22:20 0oC (32.0oF) ///
ESE (1200)
3b (7kt)
18/11/2018 21:50 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 2b (4kt)
18/11/2018 21:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours