ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
13/12/2019 00:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
12/12/2019 23:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/12/2019 23:20 14oC (57.2oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 22:50 15oC (59.0oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 22:20 15oC (59.0oF) 82%
SSE (1600)
2b (4kt)
12/12/2019 21:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 21:20 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
12/12/2019 20:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
12/12/2019 20:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
12/12/2019 19:50 13oC (55.4oF) 87% CALM
12/12/2019 19:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/12/2019 18:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/12/2019 18:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
12/12/2019 17:50 14oC (57.2oF) 81%
ESE (1200)
1b (2kt)
12/12/2019 17:20 14oC (57.2oF) 76% CALM

Station Observations for the last 24 hours