ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/04/2019 09:50 18oC (64.4oF) 44%
W (2800)
4b (12kt)
19/04/2019 09:20 18oC (64.4oF) 44%
WNW (2900)
4b (13kt)
19/04/2019 08:50 18oC (64.4oF) 48%
W (2800)
4b (11kt)
19/04/2019 08:20 17oC (62.6oF) 55%
WNW (3000)
4b (13kt)
19/04/2019 07:50 17oC (62.6oF) 55%
W (2800)
4b (12kt)
19/04/2019 07:20 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
4b (11kt)
19/04/2019 06:50 16oC (60.8oF) 58%
WNW (3000)
3b (7kt)
19/04/2019 06:20 16oC (60.8oF) 67%
NW (3100)
3b (7kt)
19/04/2019 05:50 16oC (60.8oF) 62%
NNW (3300)
2b (6kt)
19/04/2019 05:20 15oC (59.0oF) 58%
NNW (3400)
3b (9kt)
19/04/2019 04:50 15oC (59.0oF) 54%
NW (3200)
3b (7kt)
19/04/2019 04:20 14oC (57.2oF) 58%
WNW (3000)
3b (8kt)
19/04/2019 03:50 14oC (57.2oF) 62%
W (2700)
3b (8kt)
19/04/2019 03:20 14oC (57.2oF) 58%
W (2800)
3b (10kt)
19/04/2019 02:50 15oC (59.0oF) 54%
W (2800)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours