ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/02/2020 13:20 19oC (66.2oF) 63%
S (1800)
3b (7kt)
26/02/2020 12:50 20oC (68.0oF) 59%
SSE (1600)
3b (8kt)
26/02/2020 12:20 19oC (66.2oF) 59%
S (1800)
2b (5kt)
26/02/2020 11:50 20oC (68.0oF) 52%
SSE (1600)
3b (8kt)
26/02/2020 11:20 20oC (68.0oF) 55%
ESE (1200)
3b (9kt)
26/02/2020 10:50 20oC (68.0oF) 55%
E (0900)
3b (8kt)
26/02/2020 10:20 19oC (66.2oF) 55%
E (0900)
3b (8kt)
26/02/2020 10:10 19oC (66.2oF) 55%
E (0900)
3b (8kt)
26/02/2020 09:50 19oC (66.2oF) 59%
E (0900)
4b (11kt)
26/02/2020 09:20 19oC (66.2oF) 55%
ESE (1100)
3b (7kt)
26/02/2020 08:50 19oC (66.2oF) 55%
ESE (1100)
3b (7kt)
26/02/2020 08:20 18oC (64.4oF) 55%
E (1000)
2b (5kt)
26/02/2020 07:50 18oC (64.4oF) 59%
ESE (1100)
2b (5kt)
26/02/2020 07:20 17oC (62.6oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
26/02/2020 06:50 16oC (60.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours