ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/02/2021 22:50 16oC (60.8oF) 62%
W (2800)
4b (11kt)
24/02/2021 22:20 16oC (60.8oF) 62%
W (2800)
4b (12kt)
24/02/2021 21:50 16oC (60.8oF) 62%
W (2800)
4b (11kt)
24/02/2021 21:20 17oC (62.6oF) 58%
WSW (2400)
3b (9kt)
24/02/2021 20:50 16oC (60.8oF) 71%
SW (2300)
3b (9kt)
24/02/2021 20:20 16oC (60.8oF) 71%
SW (2200)
3b (7kt)
24/02/2021 19:50 16oC (60.8oF) 71%
SW (2200)
3b (7kt)
24/02/2021 19:20 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
3b (8kt)
24/02/2021 18:50 16oC (60.8oF) 67%
SW (2200)
3b (8kt)
24/02/2021 18:20 17oC (62.6oF) 72%
SW (2200)
3b (9kt)
24/02/2021 17:50 17oC (62.6oF) 72%
SW (2200)
3b (9kt)
24/02/2021 17:20 18oC (64.4oF) 67%
SW (2200)
3b (10kt)
24/02/2021 16:50 18oC (64.4oF) 67%
SW (2200)
3b (10kt)
24/02/2021 16:20 18oC (64.4oF) 67%
SW (2200)
3b (8kt)
24/02/2021 15:50 19oC (66.2oF) 63%
SW (2200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours