ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/05/2020 06:50 23oC (73.4oF) 60%
NE (0400)
3b (9kt)
26/05/2020 06:20 21oC (69.8oF) 77%
NNE (0200)
1b (3kt)
26/05/2020 05:50 21oC (69.8oF) 77%
NNE (0200)
1b (3kt)
26/05/2020 05:20 20oC (68.0oF) 82% CALM
26/05/2020 04:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
26/05/2020 04:20 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 03:50 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
26/05/2020 03:20 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
26/05/2020 02:50 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 02:20 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (1kt)
26/05/2020 01:50 20oC (68.0oF) 63%
SW (2200)
2b (4kt)
26/05/2020 01:20 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
2b (6kt)
26/05/2020 00:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
2b (6kt)
26/05/2020 00:20 20oC (68.0oF) 67%
SW (2200)
2b (5kt)
25/05/2020 23:50 20oC (68.0oF) 67%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours