ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.087 Latitute (Lat): 36.404 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/09/2018 17:20 25oC (77.0oF) 83%
WSW (2400)
3b (10kt)
23/09/2018 16:50 25oC (77.0oF) 83%
WSW (2400)
4b (11kt)
23/09/2018 16:20 26oC (78.8oF) 78%
WSW (2400)
4b (11kt)
23/09/2018 15:50 26oC (78.8oF) 78%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/09/2018 15:20 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2500)
4b (14kt)
23/09/2018 14:50 27oC (80.6oF) 69%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/09/2018 14:20 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (14kt)
23/09/2018 13:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (13kt)
23/09/2018 12:50 28oC (82.4oF) 65%
WSW (2500)
4b (13kt)
23/09/2018 12:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (12kt)
23/09/2018 11:50 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (13kt)
23/09/2018 11:20 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (11kt)
23/09/2018 10:50 28oC (82.4oF) 65%
W (2600)
4b (11kt)
23/09/2018 10:20 27oC (80.6oF) 69%
W (2600)
4b (11kt)
23/09/2018 09:50 27oC (80.6oF) 69%
W (2600)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours