ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/09/2020 07:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
24/09/2020 06:50 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
4b (15kt)
24/09/2020 06:20 26oC (78.8oF) 60%
WSW (2400)
3b (9kt)
24/09/2020 05:50 26oC (78.8oF) 60%
WSW (2400)
3b (9kt)
24/09/2020 05:20 24oC (75.2oF) 68%
WSW (2400)
4b (11kt)
24/09/2020 04:50 24oC (75.2oF) 68%
WSW (2400)
4b (11kt)
24/09/2020 04:20 24oC (75.2oF) 68%
WSW (2400)
4b (12kt)
24/09/2020 03:50 24oC (75.2oF) 68%
SW (2300)
3b (10kt)
24/09/2020 03:20 24oC (75.2oF) 77%
WSW (2400)
3b (8kt)
24/09/2020 02:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2600)
3b (10kt)
24/09/2020 02:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
3b (8kt)
24/09/2020 01:50 25oC (77.0oF) 73%
W (2800)
3b (8kt)
24/09/2020 00:50 24oC (75.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
24/09/2020 00:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2700)
2b (4kt)
23/09/2020 23:50 24oC (75.2oF) 77%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours