ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
22/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 65%
W (2600)
2b (5kt)
22/08/2019 07:50 30oC (86.0oF) 65%
W (2700)
2b (5kt)
22/08/2019 07:20 30oC (86.0oF) 65%
W (2600)
3b (8kt)
22/08/2019 06:50 29oC (84.2oF) 69%
W (2600)
3b (8kt)
22/08/2019 06:20 29oC (84.2oF) 65%
W (2600)
2b (6kt)
22/08/2019 05:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
2b (5kt)
22/08/2019 05:20 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
2b (6kt)
22/08/2019 04:50 27oC (80.6oF) 64%
WSW (2400)
2b (5kt)
22/08/2019 04:20 27oC (80.6oF) 60%
WSW (2400)
2b (5kt)
22/08/2019 03:50 26oC (78.8oF) 69%
WSW (2400)
1b (3kt)
22/08/2019 03:20 26oC (78.8oF) 69%
SW (2200)
1b (2kt)
22/08/2019 02:50 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
2b (5kt)
22/08/2019 02:20 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
2b (6kt)
22/08/2019 01:50 25oC (77.0oF) 73%
SW (2200)
3b (7kt)
22/08/2019 01:20 25oC (77.0oF) 73%
SW (2300)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours