ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Andravida (Andravida) Longitute (Lon): 21.287 Latitute (Lat): 37.923 Altitute (Alt): 10m, Area:West Greece

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/04/2020 10:20 14oC (57.2oF) 54%
WNW (3000)
3b (8kt)
02/04/2020 09:50 13oC (55.4oF) 58%
WNW (3000)
3b (8kt)
02/04/2020 09:20 12oC (53.6oF) 66%
NE (0400)
2b (4kt)
02/04/2020 08:50 12oC (53.6oF) 71%
E (1000)
2b (4kt)
02/04/2020 08:20 11oC (51.8oF) 71%
E (0900)
2b (4kt)
02/04/2020 07:50 11oC (51.8oF) 71%
E (0900)
2b (4kt)
02/04/2020 07:20 11oC (51.8oF) 66%
E (0900)
2b (6kt)
02/04/2020 06:50 9oC (48.2oF) 81% CALM
02/04/2020 06:20 8oC (46.4oF) 87% CALM
02/04/2020 05:50 8oC (46.4oF) 87% CALM
02/04/2020 05:20 9oC (48.2oF) 75% CALM
02/04/2020 04:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
02/04/2020 04:20 8oC (46.4oF) 81% CALM
02/04/2020 03:50 8oC (46.4oF) 81% CALM
02/04/2020 03:20 9oC (48.2oF) 75% CALM

Station Observations for the last 24 hours