ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Florina (Florina) Longitute (Lon): 21.428 Latitute (Lat): 40.805 Altitute (Alt): 619m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2019 09:00 6oC (42.8oF) 65%
N (3600)
2b (6kt)
07/12/2019 08:30 6oC (42.8oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 08:00 5oC (41.0oF) 70% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2019 07:30 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2019 07:00 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2019 06:30 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2019 06:00 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2019 05:30 4oC (39.2oF) 75%
NW (3100)
2b (6kt)
07/12/2019 05:00 4oC (39.2oF) 75%
NW (3200)
2b (5kt)
07/12/2019 04:30 4oC (39.2oF) 75%
SSE (1500)
3b (9kt)
07/12/2019 04:00 4oC (39.2oF) 75%
SE (1400)
3b (7kt)
07/12/2019 03:30 4oC (39.2oF) 75%
SE (1400)
2b (4kt)
07/12/2019 03:00 4oC (39.2oF) 75% CALM
07/12/2019 02:30 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2019 02:00 4oC (39.2oF) 75% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours