ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Florina (Florina) Longitute (Lon): 21.428 Latitute (Lat): 40.805 Altitute (Alt): 619m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/08/2020 12:00 22oC (71.6oF) 64%
N (0100)
2b (5kt)
07/08/2020 11:30 22oC (71.6oF) 64%
NNW (3300)
2b (6kt)
07/08/2020 11:00 22oC (71.6oF) 64%
N (3500)
2b (6kt)
07/08/2020 10:30 21oC (69.8oF) 68%
NNW (3400)
2b (5kt)
07/08/2020 10:00 21oC (69.8oF) 72%
NNW (3400)
2b (5kt)
07/08/2020 09:30 20oC (68.0oF) 77%
NNW (3400)
2b (6kt)
07/08/2020 09:00 19oC (66.2oF) 82%
NNW (3300)
2b (5kt)
07/08/2020 08:30 19oC (66.2oF) 82%
N (0100)
2b (4kt)
07/08/2020 08:00 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
07/08/2020 07:30 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
07/08/2020 07:00 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/08/2020 06:30 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
07/08/2020 06:00 16oC (60.8oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
07/08/2020 05:30 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)
07/08/2020 05:00 15oC (59.0oF) 100% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours