ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kozani (Kozani) Longitute (Lon): 21.841 Latitute (Lat): 40.289 Altitute (Alt): 621m, Area:West Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
29/01/2020 14:50 13oC (55.4oF) 40%
WSW (2500)
3b (10kt)
29/01/2020 13:50 13oC (55.4oF) 40%
WSW (2400)
4b (11kt)
29/01/2020 12:50 14oC (57.2oF) 40%
W (2700)
3b (9kt)
29/01/2020 11:50 15oC (59.0oF) 38%
W (2600)
4b (14kt)
29/01/2020 10:50 14oC (57.2oF) 40%
W (2700)
4b (14kt)
29/01/2020 09:50 13oC (55.4oF) 43%
W (2600)
4b (15kt)
29/01/2020 08:50 12oC (53.6oF) 50% CALM
29/01/2020 07:50 9oC (48.2oF) 61% CALM
29/01/2020 06:50 6oC (42.8oF) 75% CALM
29/01/2020 05:50 5oC (41.0oF) 75% CALM
29/01/2020 04:50 7oC (44.6oF) 65%
SSE (1500)
2b (5kt)
29/01/2020 04:20 7oC (44.6oF) 70%
SE (1400)
2b (5kt)
29/01/2020 03:50 8oC (46.4oF) 65%
SE (1400)
3b (7kt)
29/01/2020 03:20 8oC (46.4oF) 65%
E (1000)
2b (4kt)
29/01/2020 02:50 8oC (46.4oF) 65% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours