ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

GALE WARNINGS

Gale Warnings in effect

Issued:25/02/18 09:30 UTC


GALE WARNING ON METAREA 3
HELLENIC NATIONAL MET. SERVICE
WARNING NR 144 - SUNDAY 25 FEBRUARY 2018/0930 UTC

GENERAL SYNOPSIS 25-02-18/03 UTC
LOW 1001 OVER GABES ASSOCIATED WITH FRONT IS MOVING EASTWARDS
NORTHEAST AND IS EXPECTED 999 OVER BOOT BY 25/15 UTC. SECONDARY LOW
OVER SOUTHEAST EAST BLACK SEA WHILE MOVING SOUTH IS EXPECTED 1006
OVER CENTRAL TURKEY BY 25/15 UTC. LOW PRESSURES 1006 OVER TAURUS KAI
SOUTH ADRIATIC. HIGH PRESSURES 1027 OVER NORTHWEST BALKANS

NORTH ADRIATIC
CONTINUING AT LEAST TO 25/22 UTC
EAST NORTHEAST 8 OR 9

CENTRAL ADRIATIC OVER NORTH
CONTINUING AT LEAST TO 25/22 UTC
EAST NORTHEAST 7 OR 8


National Meteorological Center

Since 1988 within the framework of the Global Maritime Distress and Safety System, Greece is responsible for the provision of meteorological information for maritime safety referring to the Mediterranean Sea and the Black Sea Issuing Service for the GMDSS METAREA III. The Hellenic National Meteorological Service (HNMS) provides marine bulletins (WARNINGS & FORECASTS) for the Eastern Mediterranean Sea and the Black Sea. Respectively, the Meteo-France provides the bulletins for the Western Mediterranean Sea. Since 2013, under the WWMIWS of IMO/WMO, Greece has the responsibility of METAREA III Coordinator for the proper shore to ship transmission of all information concerning the safety of navigation in that area. In 2015 the HNMS has been certified according ΕΝ ISO 9001: 2008 for the Quality Management System (QMS) applied for the provision of Marine Meteorological Services, fully aligned to the international regulations impose by the World Meteorological Organization (WMO), and the International Maritime Organization (IMO), and International Hydrographic Organization (IHO).