Ε.Μ.Υ.
Mετεωρολογία
  Σχετικά με την ΕΜΥ
  Χαιρετισμός Διοικητή ΕΜΥ
  Αποστολή
  Προσωπικό
  Συνεργασίες της ΕΜΥ
  Οργάνωση
> Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας
  Πολιτική Ποιότητας ΕΜΥ για την υποστήριξη της Αεροναυτιλίας
Επικοινωνία
  Επικοινωνήστε με την ΕΜΥ
Image
Πρόγνωση Καιρού Παρών Καιρός Κλιματολογία Μετεωρολογία Ε.Μ.Υ. 14/12/2017
  Αεροναυτιλία Ναυτιλία Γεωργία Παροχή Υπηρεσιών  
  ΥΠΕΘΑ | ΓΕΑ   English
   Κύρια Σελίδα / ΕΜΥ
Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας της ΕΜΥ

Το 1931 ιδρύεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία υπάγεται στο νεοσύστατο τότε Υπουργείο Αεροπορίας.
Το 1974 η ΕΜΥ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια μέσου του ΓΕΑ.
Το 1995 με το Ν.2292 αρθ. 25 η ΕΜΥ υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
Το 1996 με την Υπ. Αρ. 256 Υπουργική Απόφαση τα θέματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία , πλην των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της , μεταβιβάζονται στον Γενικό Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Τέλος 1997 με το Π. Δ 161 εκδίδεται ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας μας .
 
Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Ομάδα έργου
EMY-Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία