Ε.Μ.Υ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 Αγρομετεωρολογικό Δελτίο
 Οδηγίες φυτοπροστασίας για τους αγρότες
 Πρόγνωση καιρού Ελλάδος ως 7 ημέρες
 Τοπικές αναλυτικές προγνώσεις (Μετεωγράμματα)
 Εποχικές προγνώσεις (υπό κατασκευή)
 Τοπικά κλιματολογικά στοιχεία
 Δεδομένα ηλιοφάνειας και εξάτμισης επιλεγμένων σταθμών
 Δελτίο Ξηρασίας
 Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Το δίκτυο των σταθμών που χρησιμοποιούνται για το δελτίο
Επικοινωνία
Email: agrometeo@hnms.gr
Image
Πρόγνωση Καιρού Παρών Καιρός Κλιματολογία Μετεωρολογία Ε.Μ.Υ. 12/12/2017
  Αεροναυτιλία Ναυτιλία Γεωργία Παροχή Υπηρεσιών  
     English
   Κύρια Σελίδα / Αγροτικός Τομέας
καταγράφει, σε ένα δίκτυο επιλεγμένων σταθμών, την πορεία των τιμών των βασικών αγρομετεωρολογικών παραμέτρων, ανά δεκαήμερο και για ένα έτος με αρχή την 1η Οκτωβρίου (υδρολογικό έτος), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές του προηγούμενου έτους και το μέσο όρο των προηγούμενων ετών, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία των καλλιεργειών.
Τα Aγρομετεωρολογικά Δεδομένα
 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Θερμοκρασία Εδάφους
 • Ηλιοφάνεια
 • Υετός
 • Εξάτμιση
 • Βαθμοί Ανα̟πτύξεως
 • Εξατμισοδια̟πνοή Αναφοράς
 • Αθροιστική Βροχό̟πτωση από την αρχή της υγρής περιόδου
 • Αθροιστική Εξατμισοδιαπνοή Αναφοράς
 • Αριθμός Ημερών χωρίς Υετό
Τα διαθέσιμα δελτία
Πίσω στον Αγροτικό Τομέα more
 
Όροι χρήσης | Επικοινωνία | Ομάδα έργου